Finansiell kalender

Delårsrapport, maj 2018-juli 2018:
24 september 2018

Delårsrapport, aug 2018-okt 2018:
17 december 2018