Home > Investor Relations (Sv) > Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Maria Lopez ny VD för Integrum AB

 • 12 April, 2019
 • 15:00
 • Regulatory

Mölndal, 12 april 2019 Styrelsen för Integrum AB har per den 12 april utsett Maria Lopez till ny VD. Hon efterträder Rutger Barrdahl som varit interim VD sedan 13 augusti 2018.

Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 januari 2019

 • 04 March, 2019
 • 07:00
 • Regulatory

Integrum AB (Nasdaq First North: INTEG B) offentliggör delårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 januari 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

Integrums delårsrapport 1 maj 2018 - 31 oktober 2018

 • 05 December, 2018
 • 07:00
 • Regulatory

Integrum AB (Nasdaq First North: INTEG B) offentliggör halvårsrapport för perioden 1 maj 2018 - 31 oktober 2018. Halvårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet.  Mölndal 5 december 2018

Nyemissionen i Integrum kraftigt övertecknad

 • 24 October, 2018
 • 20:58
 • Regulatory

Integrum AB har framgångsrikt slutfört en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen övertecknades med 68,9 procent och tillför Bolaget 25,1 MSEK före emissionskostnader.

Integrum offentliggör prospekt och bjuder in till investerarträffar

 • 04 October, 2018
 • 12:06
 • Regulatory

Styrelsen för Integrum AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Integrums aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns att tillgå på Integrums (www.integrum.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se  (http://www.penser.se%20/)) respektive hemsidor.

To top